Profiel

Drs. Bibi van den Bos werkt als:

 • Beëdigd gespreks- en fluistertolk SpaansBvdBos 198 200
 • Beëdigd vertaler Spaans
 • Docent opleiding “Gerechtstolken in strafzaken Spaans” aan de SIGV

Specifieke ervaring als tolk/vertaler Spaans:

 • Vaak werkzaam voor politie, de rechtbank, het gerechtshof, de IND, de Kmar, enz.
 • Vaak werkzaam voor hulpverlenende instellingen zoals Bureau Jeugdzorg.
 • Bijzonder veel ervaring met het vertalen van geboorteakten, huwelijksakten, scheidingspapieren, adoptiedocumenten, diploma´s, rechtshulpverzoeken, strafrechtelijke dossiers, enz.
 • Bijzonder veel ervaring met het vertalen van notariële documenten zoals volmachten, koopovereenkomsten, huurcontracten, arbeidsovereenkomsten, enz.
 • Bijzonder veel ervaring met het tolken bij notariskantoren (denk aan huwelijkse voorwaarden, testamenten, samenlevingscontracten, akten van levering en hypotheek, enz.).
 • Veel ervaring als (fluister)tolk bij vergaderingen en onderhandelingen.

Opleidingen:

Overig: 

 • Fulltime freelancer sinds 2000
 • Ingeschreven bij het Bureau beëdigde tolken en vertalers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onder Rbtv-nummer 173
 • Aangesloten bij de Stichting Gerechtstolken en Juridisch Vertalers (SIGV)
 • Aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)