Tolkdiensten

Een professionele tolk zet het gesprokene zo duidelijk en volledig mogelijk om in de taal van de toehoorder, en schakelt moeiteloos over van de ene naar de andere taal. Hierbij kunnen, afhankelijk van de situatie, verschillende technieken worden gehanteerd.

Bij conferenties en congressen wordt gebruik gemaakt van simultaantolken die in een cabine zitten. Hierbij vertaalt de tolk terwijl de spreker aan het woord is. Aangezien deze manier van tolken zeer intensief is, werken congrestolken in paren samen en tolken zij uitsluitend naar één doeltaal.

Indien er sprake is van een of twee toehoorders bij een congres, kan een fluistertolk worden ingezet. De tolk zit dan naast de klant, en vertaalt de woorden van de spreker fluisterend. Deze techniek wordt ook veelvuldig ingezet bij rechtbankzittingen en bij notariskantoren, aangezien er op deze manier nauwelijks sprake is van enig tijdverlies. Indien er meerdere toehoorders zijn, kan gebruik worden gemaakt van een zogenaamde fluisterset: een mobiele installatie met een microfoon voor de tolk en koptelefoons voor de klanten.

Gesprekstolken is weer een andere techniek, waarbij telkens enkele zinnen van de spreker worden omgezet in de andere taal. Deze techniek wordt vaak gebruikt bij onderhandelingen, rondleidingen, gesprekken tussen een advocaat en een cliënt, enz. Het gaat hierbij meestal om een beperkt aantal gespreksdeelnemers, en de tolk vertaalt dus in beide richtingen. Vaak wordt deze techniek gecombineerd met fluistertolken.

Bibi van den Bos werkt vaak als gespreks- en fluistertolk, en kent veel professionele cabinetolken Spaans waar zij een beroep op kan doen.