Beëdigde vertalingen

Wat is een beëdigde vertaling?

Als u officiële documenten heeft die ten behoeve van de autoriteiten of officiële instellingen in een andere taal vertaald moeten worden, is de kans groot dat u een beëdigde vertaling nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan juridische documenten ten behoeve van rechtszaken, documenten die ingeschreven moeten worden bij de Burgerlijke Stand of het bevolkingsregister, emigratiedocumenten, diploma’s voor studie of werk in een ander land, accountantsverklaringen en notariële akten.

Een beëdigde vertaling is een formeel document dat door een beëdigd vertaler is gemaakt. Bij een beëdigde vertaling wordt het brondocument aan de vertaling gehecht en voorzien van de ambtsstempel en handtekening van de beëdigd vertaler. Bij de beëdigde vertaling zit ook een verklaring van de beëdigd vertaler waarin hij of zij aangeeft dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave vormt van wat er in het brondocument vermeld staat.

Een beëdigde vertaling kan alleen gemaakt worden door een beëdigd vertaler, dat wil zeggen een vertaler die door een rechtbank is beëdigd en geregistreerd staat bij het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). De handtekening van Bibi van den Bos is gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam.